Gebruiksvoorwaarden

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door, alvorens de diensten van GratisCadeauBonnen.nl te gebruiken. Door het gebruik van GratisCadeauBonnen.nl, geef je aan dat je deze overeenkomst en alle bepalingen en voorwaarden accepteert. Toegang tot en het gebruik van GratisCadeauBonnen.nl, committeren jou aan alle voorwaarden en bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. Aanvullende voorwaarden kunnen gelden voor andere gebieden van de website of voor bepaalde onderhandelingen of de content op de site geplaatst, in combinatie met de werkelijke overeenkomst gebruiksvoorwaaarden. GratisCadeauBonnen.nl houdt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in de Algemene Voorwaarden overeenkomst te maken. Klanten die de GratisCadeauBonnen.nl website bezoeken, gaan akkoord met een wijziging of aanpassing en zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden van de gebruikersovereenkomst. De huidige herzieningsdatum van de Algemene Voorwaarden van de gebruikerssovereenkomst wordt hieronder vermeld.

Gebruik van de website

GratisCadeauBonnen.nl bezit de volledige intellectuele eigendomsrechten op alle content, foto's en visuele elementen op de website. Deze informatie mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gedistribueerd, verzonden of gewijzigd, tenzij met duidelijke toestemming van GratisCadeauBonnen.nl.

Copyright

De content en de website zijn beschermd door Amerikaanse en buitenlandse auteursrechten. Deze behoren uitdrukkelijk toe aan GratisCadeauBonnen.nl of andere auteursrechthebbenden die uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om hun informatie te gebruiken op de website van GratisCadeauBonnen.nl.

Beperking van aansprakelijkheid

Omdat je gebonden bent door de voorwaarden van de overeenkomst, moet je GratisCadeauBonnen.nl vrijwaren van elke vordering die voortvloeit uit, met betrekking tot of in verband met jouw vermeende schending van de Algemene Voorwarden voor de diensten van GratisCadeauBonnen.nl. Je moet GratisCadeauBonnen.nl ook vrijwaren en verdedigen bij elke claim inzake feiten die, als het waar is, een schending van deze overeenkomst zou zijn.

Gedrag

Elke potentiële klant gaat ermee akkoord om de website uitsluitend te gebruiken voor legale doeleinden en niet om de beveiliging van de website in gevaar brengen, het ontoegankelijk te maken voor anderen of schade aan de content, service of website te veroorzaken. Als gebruiker ga je ermee akkoord om je te onthouden van iedere handeling die iets kan veranderen aan de content van de site. Je stemt ermee in om je te onthouden van de toegang tot de content zonder toestemming en je zult de website niet gebruiken op een andere dan de manier dan die waarvoor het bedoeld is.

Verdere verzameling van data

We kunnen aggregaat (algemene tracking) informatie over de pagina's die gebruikers bezoeken op onze site verzamelen. We kunnen ook de gebruikersspecifieke informatie over de pagina's die gebruikers bezoeken op onze website, verzamelen. Alle informatie die je ons geeft wanneer je een contactformulier, aanvraagformulier of enquête invult, wordt tijdelijk door ons verzameld, zoals hierin toegelicht.

Correctie van onjuistheden

GratisCadeauBonnen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele fouten of onnauwkeurigheden te corrigeren in de content op de website of de content zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment te wijzigen en te updaten. GratisCadeauBonnen.nl kan echter niet garanderen dat fouten, onjuistheden of weglatingen onmiddellijk zullen worden gecorrigeerd.

Voorzieningen

Deze gebruiksvoorwaarden overeenkomst met GratisCadeauBonnen.nl vormt de gehele overeenkomst tussen alle partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan.

Beëindiging van de dienst

De looptijd van deze overeenkomst met GratisCadeauBonnen.nl zal beginnen na acceptatie van jouw werkorder en zal eindigen wanneer het wordt beëindigd door beide partijen. Als GratisCadeauBonnen.nl naar eigen goeddunken bepaalt dat je misbruik maakt van het systeem, het bedrijf (zonder andere rechten of rechtsmiddelen) beperkt, zal jouw deelname worden ingetrokken zonder dat je nog iets kunt claimen.